تماس با ما

شرکت بازرگاني بين المللي ايدرو :

آدرس: تهران- بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، ضلع شمال شرقی جایگاه، سالن 61
کد پستی: 1999613954

تلفن:  
 
22662765-67 - (021)
 
22662774-76 - (021)
 
فکس: 22662772 - (021)

 

تلفن های بخش امور مالی:  26409872 - 26409870 - 26409869  - (021)
 
 
پست الکترونيک : info@idro-fairs.com
وبسایت : www.idro-fairs.com