اطلاعیه/ اتمام مهلت ثبت نام در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو

به اطلاع متقاضیان ثبت نام در بخش داخلی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو می رساند با توجه به تکمیل ظرفیت پذیرش، شرکتهایی که از تاریخ 1397/03/07 اقدام به ثبت نام یا واریز وجه نمایند، در لیست رزرو قرار خواهند گرفت. لذا این شرکت تعهدی در قبال تامین فضای مورد درخواست این دسته از متقاضیان، پس از تاریخ یاد شده نخواهد داشت.

با تشکر
ستاد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو