شروع ثبت نام سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو از تاریخ 1397/02/15

متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو میتوانند از روز شنبه 97/02/15 تا زمان تکمیل ظرفیت نمایشگاه به سایت ثبت نام این نمایشگاه به نشانی www.idro-autoparts.com مراجعه فرمایند.
لطفا اینجا را کلیک نمایید.