اطلاعیه مهم معاونت فنی و مهندسی نمایشگاه بین المللی تهران در خصوص انتخاب پیمانکار ساخت غرفه:

اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب پیمانکاران (جهت ساخت غرفه های ویژه) را به دقت مطالعه و رعایت فرمایید.
 
طبق ابلاغ شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی به شماره 96/52/13770 در تاریخ 96/06/28 به منظور جلوگیری از رویه های غیر حرفه ای در تائید طرح ها و ساخت و ساز غرف خودساز، از تاریخ 96/07/30 هر گونه ساخت و ساز، توسط مشارکت کنندگانی که با تکمیل فرم 102 الف و ب، بدون عقد قرارداد با پیمانکاران رتبه دار، راساً اقدام به ساخت غرفه خود می نمایند، ممنوع می باشد.  جهت مطالعه و بزرگنمایی اطلاعیه، بر روی شکل زیر کلیک فرمایید.